การเตรียมตัวก่อนที่จะ กู้เงินธนาคาร

คิดจะกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อรถยนต์ ซื้อบ้าน หรือ กู้เงินธนาคารเพื่อลงทุนทางธุรกิจ นั้นต้องสำรวจก่อนพื้นฐานตัวท่านเองก่อนในด้านเครดิตบูโรว่ามีประวัติการผ่อนชำระในอดีตเป็นเช่นไร
- มีติดประวัติผ่อนชำระล่าช้าหรือไม่
- มีติดประวัติไม่ผ่อนชำระสินเชื่อสถาบันการเงินไหนหรือไม่
- มีติดประวัติประนอมหนี้กับสถาบันการเงินไหนหรือไม่
เพื่อสำรวจพื้นฐานด้านเครดิตท่านแล้ว ไม่มีติดประวัติเสียด้านเครดิตแล้วจะกู้เงินธนาคารให้อนุมัติโดยง่ายจำเป็นต้องมีบุคคลค้ำประกันด้วย ถ้าเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติ ที่นามสกุลเดียวกัน มีรายได้ที่ชัดเจนประกอบด้วยก็จะได้คะแนนดีกว่าเพื่อน คนรู้จัก แต่เพื่อนหรือคนรู้จักก็สามารถค้ำประกันได้

ส่วนสำคัญที่จะกู้เงินธนาคารคือเอกสาร โดยส่วนใหญ่กู้เงินธนาคารก็จะใช้เงินเอกสารพื้นฐานโดยทั่วไป
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- สมุดเงินฝาก หรือ สเต็ทเม้น 6 เดือนล่าสุด
- สลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน
- ในการที่ไม่มีสลิปเงินเดือน หรือ ใบรับรองเงินเดือน จะใช้เอกสารที่สามารถแสดงถึงที่มาของรายได้ เช่น ทวิ50 เป็นต้น